Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.
Zadania przewidziane do realizacji:
1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych i zawodowych - „Sport dla wszystkich, zdrowie dla każdego”;
2. Wspieranie prozdrowotnych programów aktywności fizycznej - ”Trzymaj formę”;
3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą";
4. Zadania związane z promocją sportu dla wszystkich.

Oferty należy składać do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: KLIKNIJ

Przygotowała: M. Kroczek
 

Wersja XML