Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Weź udział w Konkursie plastycznym

Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, którego członkiem jest Miasto Przemyśl jest organizatorem konkursu na Logo tej organizacji. Adresatami konkursu zgodnie z przyjętym stanowiskiem Konwentu są przedstawiciele uczelni plastycznych oraz środowiska zawodowe plastyków, będących stałymi mieszkańcami gmin i powiatów, które są członkami Stowarzyszenia. Regulamin Konkursu został załączony do niniejszej informacji. Prace można nadsyłać do dnia 15 maja br. do godz. 15.00. W przeciągu kolejnych trzech tygodni wszystkie prace zostaną ocenione, a ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi w trakcie uroczystości otwarcia nowej siedziby Konwentu. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł. Przewidziane są również nagrody dla laureatów drugiego i trzeciego miejsca oraz trzy wyróżnienia. Osoba do kontaktu z ramienia organizatora Konkursu to Pani Ewa Czuchryta ewa.czuchryta@kwspu.pl.


Szczegółowe informacje na temat działalności Konwentu i samego Konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej: www.kwspu.pl

PDFDane osobowe uczestnika Konkursu na LOGO

PDFOswiadczenie Uczestnika Konkursu na LOGO

PDFRegulamin Konkursu

Wersja XML