Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że zostały wywieszone wykazy lokali użytkowych, przeznaczonych do zbycia w trybie przetargów nieograniczonych

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, zostały wywieszone wykazy lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych, nieograniczonych, oznaczonych jako:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 10 maja 2012 r.

JPGLokal użytkowy 1U przy ul. Słowackiego 52

JPGLokal użytkowy 1U przy ul. Słowackiego 52

JPGLokal użytkowy 1U przy ul. Słowackiego 52

JPGLokal użytkowy D przy ul. Siemiradzkiego 6A

JPGLokal użytkowy 1U przy ul. Słowackiego 52

JPGLokal użytkowy D przy ul. Siemiradzkiego 6A

JPGLokal użytkowy 1U przy ul. Słowackiego 52

JPGLokal użytkowy C przy ul. Siemiradzkiego 6A

JPGLokal użytkowy 1U przy ul. Słowackiego 43

JPGLokal użytkowy C przy ul. Siemiradzkiego 6A

JPGLokal użytkowy D przy ul. Siemiradzkiego 6A

JPGLokal użytkowy D przy ul. Siemiradzkiego 6A

Wersja XML