Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dom Pomocy Społecznej Przemyśl-Lipowica

Pomimo starań w Domu Pomocy Społecznej nie udało się pozyskać wolontariuszy. Placówka oczekuje na osoby przygotowane lub otwarte na kontakt z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi, z kwalifikacjami: opiekun, asystent osoby niepełnosprawnej i terapeuta. DPS zapewni zajęcia dla 10 wolontariuszy, na ok. 4 godz. dziennie.

Proponowane zadania dla wolontariuszy to m.in.:
1) prowadzenie kontaktu pomocowego (rozmowa, wspieranie duchowe itp.);
2) wykonywanie prostych czynności opiekuńczych (pomoc przy karmieniu, czynnościach samoobsługowych itp.);
3) organizowanie:
– zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych,
- prostych zajęć sportowych;
- gier stolikowych,
- zajęć plastycznych,

- wyjść poza teren Domu we współpracy z personelem.  
 

Kontakt:

Dom Pomocy Społecznej, ul. Wysockiego 99, Przemyśl-Lipowica
tel. 16 670-55-57

 

Wersja XML