Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Brata Alberta 3

W roku 2011 Dom Pomocy Społecznej podjął  współpracę z 5 wolontariuszami. Z każdym podpisano indywidualne porozumienie  na czas od 2-5 miesięcy z możliwością ich wydłużenia.
Podjęcie współpracy z wolontariuszami ma duży wpływ na kształtowanie funkcjonowania naszej jednostki oraz bardzo pozytywnie wpływa na jakość życia naszych Mieszkańców. Współpraca z wolontariuszami istotnie pomaga w wypracowywaniu wzorców i postaw mających przede wszystkim na celu rozwijanie umiejętności współżycia społecznego oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku domu w społeczeństwie.
Wolontariusze w naszym DPS to w większości ludzie młodzi, którzy z pełnym oddaniem angażują się w pracę terapeutyczno-opiekuńczą. Zachęcają mieszkańców do uczestnictwa i większej aktywności w życiu kulturalnym domu, prowadzą z nimi rozmowy, wychodzą na spacery.  
Placówka jest zainteresowana dalszą współpracą z wolontariuszami.

Kontakt:

Dom Pomocy Społecznej, ul. Św. Brata Alberta 3, Przemyśl
tel. 16 676-84-48; e-mail: dpsst@op.pl

 

Wersja XML