Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór do przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013

Informuję, że rozpoczął się nabór na rok szkolny 2012/2013 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl.

Terminarz naboru:

Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2012/2013 trwa od 1 marca do 30 marca 2012 r. do godz. 1500.

  1. Ogłoszenie wyników naboru – 16 kwietnia do godz. 1500.
  2. Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli uczęszczania dziecka  do przedszkola –  od 17 do 24 kwietnia do godz. 15 00.
  3. Od 24 kwietnia 2012 r. – rekrutacja uzupełniająca do wyczerpania wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach.

Karta  zapisu dziecka do przedszkola jest do pobrania w każdym przedszkolu.

Do przedszkola i oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

W myśl art. 14, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.), od 1 września 2011 r. również dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 1 ust. 2, ustawy z dnia 27 stycznia 2012  r.  (Dz. U. z 2012 r. poz. 176), dziecko w wieku 6 lat, które w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

 p.o. Naczelnika
Wydziału Edukacji
mgr Elżbieta Tarnawska

DOTNULL

Wersja XML