Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NOMINACJE DO PLEBISCYTU "PRZEMYŚLANIN ROKU 2011"

Już po raz szósty Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu organizuje Plebiscyt „Przemyślanina Roku” pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla.
16 stycznia 2012 r. Kapituła Plebiscytu pod przewodnictwem Jana Bartmińskiego do Plebiscytu o tytuł Przemyślanina Roku 2011 nominowała następujące osoby:

1. Stanisław Frankowski - przemyślanin, absolwent prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wielki promotor Przemyśla i Polski na Węgrzech. Tłumacz i autor wielu artykułów oraz audycji na temat Przemyśla na Węgrzech. Odznaczony Medalem Instytutu Wojska Węgierskiego, Orderem za pieczę nad grobami wojskowymi oraz Medalem „Pro Agria” przyznanym przez Burmistrza Miasta Eger. Członek Zarządu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. 0d 30 grudnia 2011 r. (po reaktywacji) - Prezes  Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemyślu (pradziadek Stanisława - Ignacy Frankowski, był założycielem OSP w Przemyślu za czasów austro-węgierskich).
 
2. Andrzej Guran – przemyślanin, absolwent Wydziału Muzycznego w klasie dyrygentury oraz Wydziału Instrumentalnego w klasie skrzypiec. Od 1979 r. nauczyciel w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu - wychowawca wielu pokoleń skrzypków i altowiolistów. Jeden z współtwórców Wojewódzkiego Międzyszkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl”. Od 2000 r. założyciel Przemyskiego Kwartetu Smyczkowego, od 2002 r. Przemyskiej Orkiestry Kameralnej, a od 2006 Przemyskiego Chóru Kameralnego. Ponadto od 2006 r. pełni funkcję wiceprezesa Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu. Swoją działalnością artystyczną promuje wybitnie uzdolnioną przemyską młodzież, a poprzez regularne koncerty zespołu kameralnego, orkiestry i chóru - działalność statutową Towarzystwa Muzycznego.
 
3. Marek Mikrut – absolwent Wydziału Grafiki Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, krakowianin osiadły w grodzie nad Sanem. Uprawia dyscypliny: malarstwo sztalugowe, grafikę projektową, fotografię. Od 2000 roku zatrudniony w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. projektuje i przygotowuje do druku wydawnictwa muzealne (foldery, plakaty, książki). Za wieloletnią działalność artystyczną może poszczycić się wieloma stypendiami, nagrodami oraz odznaczeniami, m.in. odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”. Od 1994 r. jest członkiem (i założycielem) Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Przemyślu. jego prace były prezentowane w 18 wystawach, a teksty krytyczne wraz z reprodukcjami w albumach „Malarze Przemyscy – członkowie TPSP” oraz w „Przemyskim Przeglądzie Kulturalnym” z 2011 r.
 
4. Grażyna Niezgoda – antykwariusz i działacz kultury, artysta fotografik i krytyk sztuki. Założyła w Przemyślu pierwszą po wojnie Galerię Desy, przy ul. Fredry 5, w której prowadziła jedną z najmniejszych w świecie galerię sztuki współczesnej „Galerię Okno”. Od 2003 roku do dzień dzisiejszy prowadzi e-galerię sztuki współczesnej. Ponadto od wielu lat zajmuje się popularyzacją sztuki, wygłaszając odczyty, pisząc o artystach i dokumentując ich twórczą działalność, a także współorganizując aukcje charytatywne wiele wystaw w ruchu kultury niezależnej. Fotografuje Przemyską Wiosnę Poetycką i Spotkania Artystów Słonne. Opublikowała fotografie w kilkuset wydawnictwach i albumach. Od wielu lat jest biegłą sądową w zakresie sztuki.
 
Głosowanie na nominowanych trwa od 15 lutego do 15 kwietnia 2012 r. i odbywa się poprzez infolinię Telekomunikacji Polskiej o numerze 704 107 040 (telefony stacjonarne o niezablokowanym numerze: 700… i wszystkie ważniejsze telefonie komórkowe).  Koszt połączenia 1.43 (brutto).

Aby zagłosować na:

Stanisława Frankowskiego należy wybrać - 1
Andrzeja Gurana należy wybrać - 2
Marka Mikruta  należy wybrać - 3
Grażynę Niezgodę należy wybrać - 4
 

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 3 maja 2012 r. w trakcie uroczystej sesji Rady Miasta Przemyśla.
 

UWAGA: Regulaminy: Plebiscytu, Głosowania poprzez infolinię udostępnione są do wglądu w biurze Towarzystwa, Rynek 5 w Przemyślu

PDFPlakat (508,52KB)

JPGPan Marek Mikrut (38,73KB)

JPGPan Stanisław Frankowski (31,20KB)

JPGPan Andrzej Guran (52,53KB)

JPGPani Grażyna Niezgoda (47,87KB)

Wersja XML