Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tryb powoływania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Przemyślu

Nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jaka weszła w życie z dniem 12 marca 2010 r., umożliwiła powoływanie gminnych, powiatowych i wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego.
Zgodnie z art. 41e ust. 2 ustawy organ wykonawczy samorządu terytorialnego może utworzyć taką radę na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
Jednakże powołanie rady musi być poprzedzone podjęciem uchwały określającej tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania rady, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków oraz potrzebę zapewnienia sprawnego ich funkcjonowania.

W załączeniu zamieszczamy Uchwałę Nr 196/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 

PDFUchwała Nr 196/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 (436,55KB)

Wersja XML