Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozmowy o wielokuturowości i historii Europy Środkowo – Wschodniej

17 lutego br. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie poświęcone wielokulturowości i historii Europy Środkowo – Wschodniej. Odbyło się ono w ramach i na zakończenie Konferencji Poszukiwanie praktycznych  modeli tolerancji w  Europie Środkowo-Wschodniej, której zasadnicza część odbyła się we Fricowcach   k. Preszowa (Słowacja). Wśród uczestników tego projektu znaleźli się naukowcy, eksperci specjalizujący się w tej tematyce ze Słowacji i Węgier. Szczególnym gościem – uczestnikiem projektu był Wicepremier Słowacji prof. Rudolf Chmel, odpowiedzialny w rządzie m.in. za kwestie praw człowieka, mniejszości narodowych oraz prowadzenie polityki równość płci.
Spotkanie w Przemyskiej Bibliotece Publicznej podobnie jak Konferencja dotyczyło tematu tolerancji, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współcześnie. W dyskusji w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla wziął udział jego Zastępca Wojciech Błachowicz, a także redakcja Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego z Dyrektorem Biblioteki Pawłem Koziołem. Ten przemyski kwartalnik od dwóch lat realizuje przedsięwzięcie pn. Miasta wyszehradzkie w oczach sąsiadów, dofinansowane podobnie jak wspomniana Konferencja z Funduszu Wyszehradzkiego. Pozwoliło to m.in. na współpracę z partnerskimi redakcjami z Czech, Węgier i Słowacji.

JPGNULL (232,91KB)

JPGNULL (279,71KB)

Wersja XML