Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zgodnie z § 7 ust. 9 załącznika do Uchwały Nr 196/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego protokół z posiedzenia, podpisany przez prowadzącego obrady i sporządzającego, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Poniżej zamieszczamy protokoły z kolejnych posiedzeń Rady.

DOTProtokół z pierwszego posiedzenia MRDPP z dnia 21.02.2012 (35,50KB)

DOTProtokół z drugiego posiedzenia MRDPP z dnia 13.06.2012 (33,50KB)

DOTProtokół z czwartego posiedzenia MRDPP z dnia 31.01.2013 (31,50KB)

DOTProtokół z trzeciego posiedzenia MRDPP z dnia 08.11.2012 (36,50KB)

Wersja XML