Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PREZYDENT MIASTA PRZEMYSLA unieważnia w całości aukcję na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Krasińskiego 16 w Przemyślu (ujętego w wykazie nr 1, poz. 7 – załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji na najem lokali użytkowych

Przemyśl, dnia 20 lutego 2012 roku

MKL-V.7150.1.2012.EC7

 

PREZYDENT MIASTA PRZEMYSLA

unieważnia w całości aukcję na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Krasińskiego 16 w Przemyślu (ujętego w wykazie nr 1, poz. 7 – załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji na najem lokali użytkowych z dnia 24.01.2012 roku) ogłoszoną na dzień 24 lutego 2012 roku bez podania przyczyn.

Wpłacone wadia podlegają zwrotowi.

 

                                                                                                                                                                       Z up. Prezydenta Miasta

                                                                                                                                                                            dr Grzegorz Hayder

                                                                                                                                                                               Z-ca Prezydenta

Wersja XML