Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2012

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2012. 

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

W załączeniu Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, treść ogłoszenia (załącznik do Zarządzenia), wzór oferty, wzór sprawozdania oraz instrukcja wypełniania oferty i sprawozdania.

Powyższe informacje są również dostępne w odnośniku Konkursy.

 

DOTWzór sprawozdania (73,50KB)

PDFInstrukcja wypełniania oferty i sprawozdania (140,07KB)

DOTWzór sprawozdania (73,50KB)

DOTZarządzenie Nr 37/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 lutego 2012 r. (24,50KB)

DOTWzór oferty (120,50KB)

DOTZałącznik do Zarządzenia Nr 37/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 lutego 2012 r. (54,00KB)

Wersja XML