Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości i udziału w nieruchomości

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje,

że w dniu 14 marca 2012 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00051287/7, położonej w obrębie 205 m. Przemyśla, oznaczonej jako działka nr 1125/2 o powierzchni 0,0433 ha wraz z udziałem 1/4 niewydzielonych części w działce nr 1125/1 o powierzchni 0,1001 ha w obrębie 205, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1124 w obrębie 205 m. Przemyśla.

Wersja XML