Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje,

że w dniu 14 marca 2012 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, udziału wynoszącego 1/4 niewydzielonych części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej KW Nr PR1P/00051287/7 oznaczonej jako działka nr 1125/1 o powierzchni 0,1001 ha w obrębie 205 na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1107 w obrębie 205 m. Przemyśla.

Wersja XML