Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych w ramach "Systemowego Projektu Sieciowego Euroregionu Karpackiego"

Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego w ramach "Systemowego Projektu Sieciowego Euroregionu Karpackiego" współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 organizuje bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych w Rzeszowie

Tematyka szkoleń:
1. Zasady tworzenia i finansowania partnerstw publiczno-pozarządowych
2. Tworzenie partnerstw oraz źródła finansowania współpracy NGO i JST na poziomie transgranicznym
3. Partnerstwo sektora publicznego i pozarządowego warunkiem rozwoju terytorialnych struktur współpracy w ramach strategicznej koncepcji Karpacki Horyzont 2020

Więcej informacji na stronie www.mistia.org.pl w zakładce POST RZESZÓW

Terminy szkoleń:
09.02.2012 - Przemyśl, Hotel Gloria - Basen SPA, ul. Wilczańska 4, w godz: 9:30 - 16:30

W załączniku znajduje się szczegółowy program szkoleń oraz formularze zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularzy szkoleniowych.

Zachęcamy do zgłaszania się na szkolenia.

Źródło:
Magdalena Kubik
Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego
tel: 17-862-69-64

PDFNULL

PDFNULL

PDFNULL

PDFNULL

PDFNULL

PDFNULL

PDFNULL

Wersja XML