Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Znamy wykonawcę robót w kompleksie powojskowym przy ul. Grodzkiej

27 stycznia br. podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.  „Rewitalizacja  kompleksu  powojskowego  przy  ul. Grodzkiej w Przemyślu z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną". Dokument podpisali przedstawiciele wyłonionej w wyniku przetargu firmy, tj. Jarosławskiego  Przedsiębiorstwa Budowlanego BUDEXIM S.A. oraz Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciech Błachowicz. 

Inwestycja została przewidziana do dofinansowana ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. (ok. 68% kosztów kwalifikowanych). Wartość robót przewidzianych umową podpisaną z firmą  BUDEXIM S.A. to 9.954.000,00 zł. brutto. Termin zakończenia robót budowlanych przewidziano na dzień 16.09.2013r.

 

JPGPodpisanie umowy.

Wersja XML