Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Likwidacja Rotary Klub Przemyśl w Przemyślu

OBWIESZCZENIE
 

Likwidator ROTARY KLUB PRZEMYŚL w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 16252/11/046 z dnia 21 grudnia 2011 r.,


postanowił

1.Rozwiązać Rotary Klub Przemyśl w Przemyślu.
2.Wyznaczyć na likwidatora pana Jerzego Obler.

 

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: ul. Dworskiego 20, 37-700 Przemyśl.
Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.


LIKWIDATOR
Jerzy Obler

 

Wersja XML