Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Pułaskiego

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje

że w dniu 1 lutego 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 10:30, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 2106/2 o pow. 0,0095 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00058049/6 i działka nr 985/9 o pow. 0,0174 ha, objetej księgą wieczystą nr PR1P/00055602/0, obie w obr. 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kazimierza Pułaskiego w Przemyślu, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 2063 w obr. 202 m. Przemyśla 

Wersja XML