Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania w zakresie pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2012

Informujemy o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 w zakresie pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wyniki konkursu w załączeniu.

Wyniki konkursu są także dostępne:
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

DOTWyniki konkursu (90,00KB)

DOTWyniki konkursu (90,00KB)

Wersja XML