Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonym w budynku przy ul. Sierakowskiego 12

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20 został wywieszony wykaz przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy przez Gminę Miejską Przemyśl lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Sierakowskiego 12 w Przemyślu położonym na działce nr 1542 o pow. 0,0186 ha w obr. 207 objętą KW Nr PR1P/00031219/4.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 24.02.2012 r.

Wersja XML