Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX-lecie działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

W poniedziałek 9 stycznia br. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla wziął udział w posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Podczas obrad przyjęto miedzy innymi stanowisko związane z 20-leciem działalności Stowarzyszenia, w którym podtrzymana została dotychczasowa realizacja statutowych celów. Należą do nich przede wszystkim rozwijanie i umacnianie kulturalnych i gospodarczych więzi oraz współpracy wśród mieszkańców i instytucji regionu, a także promocja Małopolski w kraju i zagranicą. Nowym zapisem jest włączenie się w prace konsultacyjne nad inicjatywą ustawodawczą Prezydenta RP projektem Ustawy „o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw”. Zebrani podjęli również Uchwałę w sprawie powołania Małopolskiego Forum Turystyki Pielgrzymkowej Religijnej. Jednym z punktów obrad było zgłaszanie propozycji przedsięwzięć inwestycyjnych do XI edycji Konkursu „Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce. Lider Małopolski 2011”. Prezydent Przemyśla dokonał zgłoszenia zrealizowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przemyślu”. Podczas Konferencji „XX-lecie SGPiM” ogłoszono listę osób, które otrzymały Tytuł Małopolanina Roku 2011. Zostały one w tym roku nadane: Igorowi Mitorajowi, światowej sławy artyście rzeźbiarzowi i prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi, pionierowi polskiej biocybernetyki.
Po posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się XXI Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski. W wydarzeniu tym udział wzięli: Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Karolina Kaczorowska - wdowa po prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim, doradca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu, uznawany za jednego z twórców samorządu terytorialnego w III RP prof. Jerzy Regulski, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Anna Okońska - Walkowicz, a także przedstawiciele środowisk naukowych, kombatanckich, korpusu dyplomatycznego, kościoła, parlamentarzystów oraz senatorów, prezydentów miast, starostów, burmistrzów i wójtów małopolskich.
Prezydent Przemyśla wraz z innymi delegacjami złożył okolicznościową wiązankę przy Pomniku Błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie.
 

JPGW poniedziałek 9 stycznia br. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla wziął udział w posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. (fot. SGPiM) (279,81KB)

JPGPo audiencji u Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, Prezydent Przemyśla wraz z innymi delegacjami złożył okolicznościową wiązankę przy Pomniku Błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie. (fot. SGPiM) (251,06KB)

JPGXXI Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski(fot. SGPiM) (299,08KB)

JPGW poniedziałek 9 stycznia br. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla wziął udział w posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. (fot. SGPiM) (276,55KB)

JPGXXI Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski(fot. SGPiM) (304,27KB)

JPGW poniedziałek 9 stycznia br. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla wziął udział w posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. (fot. SGPiM) (224,67KB)

JPGPo audiencji u Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, Prezydent Przemyśla wraz z innymi delegacjami złożył okolicznościową wiązankę przy Pomniku Błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie. (fot. SGPiM) (235,62KB)

JPGW poniedziałek 9 stycznia br. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla wziął udział w posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. (fot. SGPiM) (288,39KB)

JPGXXI Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski(fot. SGPiM) (300,97KB)

JPGXXI Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski(fot. SGPiM) (292,58KB)

JPGPo audiencji u Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, Prezydent Przemyśla wraz z innymi delegacjami złożył okolicznościową wiązankę przy Pomniku Błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie. (fot. SGPiM) (336,23KB)

JPGPo audiencji u Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, Prezydent Przemyśla wraz z innymi delegacjami złożył okolicznościową wiązankę przy Pomniku Błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie. (fot. SGPiM) (297,48KB)

Wersja XML