Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje

 

że w dniu 25 stycznia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 9:30, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 395/1 o pow. 0,0504 ha w obr. 213 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00057724/5, położonej przy ul. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 394 w obr. 213 m. Przemyśla 

Wersja XML