Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Herburtów 18 w Przemyślu, oznaczonej jako dz. nr 372/4 w obr. 213 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Herburtów 18 w Przemyślu, oznaczonej jako działka nr 372/4 o pow. 0,0477 ha w obr. 213 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00055895/0, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 10 lutego 2012 r.

Wersja XML