Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mały Samarytanin

W dniu 12.12.2011 roku w teatrze ,,Maska” w Rzeszowie odbyło się wręczenie nagród laureatom II edycji konkursu ,,Mały Samarytanin”, którego twórcą jest organizacja o nazwie ,,Odyseja Dziecięca”. Idea, która przyświeca konkursowi, to pokazanie i nagrodzenie podkarpackich dzieci i młodzieży do 16 roku życia, które wyróżniają się wyjątkowymi cechami charakteru i dokonaniami na rzecz innych osób lub swojej społeczności.

Uczennica klasy IV B Szkoły Podstawowej  nr 16  Marcelina Śmigielska zdobyła III miejsce w kategorii dzieci do 12 roku życia. Nagrodę i pamiątkową statuetkę odebrała podczas wspomnianej już gali, zorganizowanej w rzeszowskim teatrze ,,Maska”. Podczas uroczystości towarzyszyli jej wychowawca p. Barbara Michacewicz oraz koledzy i koleżanki z klasy, dodajmy integracyjnej, którzy wspólnie z nią cieszyli się tym sukcesem.

Obok promowania postaw prospołecznych, celem konkursu jest także zwrócenie uwagi nie tylko młodego pokolenia na właściwe postawy interpersonalne, otwarcie na drugiego człowieka, a także odciśnięcie pozytywnego piętna na  społeczeństwie Podkarpacia.

Konkurs wspiera, oprócz licznych sponsorów, Pierwsza Dama Anna Komorowska, która przesłała laureatom i wyróżnionym osobom II edycji gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

JPGNULL

Wersja XML