Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent podpisał porozumienie z pracownikami 114 Szpitala Wojskowego w Przemyślu

W dniu 21 grudnia br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Przemyśla, a pracownikami 114 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Przemyślu. Jest to kolejny z etapów związanych z działaniami Prezydenta Miasta zmierzającymi do ewentualnego przejęcia tej przemyskiej placówki medycznej. Na mocy niniejszego dokumentu Prezydent jako przyszły podmiot tworzący zobowiązał się do:
- utrzymania wysokości dotychczasowych wynagrodzeń pracowników wraz ze wszystkimi składowymi stałymi i zmiennymi;
- utrzymania liczby zatrudnionych na co najmniej takim samym poziomie w ciągu 12 miesięcy od zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym nowego podmiotu powstałego z połączenia Szpitala oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu przy ul. Kapitulnej 4.
Druga strona porozumienia: Związki Zawodowe oraz reprezentanci pracowników Szpitala, nie będący członkami związków zawodowych zobowiązali się do:
- nie wysuwania żądań dotyczących wzrostu wynagrodzeń;
- nie podejmowania sporów zbiorowych i strajków;
- dołożenia starań dla utrzymania płynności pracy Szpitala i wysokiej jakości świadczonych usług medycznych w ciągu 12 miesięcy od zarejestrowania we właściwym Rejestrze nowego podmiotu powstałego z połączenia Szpitala oraz Zakładu, nie będą występować z żądaniami, których realizacja miałaby skutki o charakterze finansowych dla Miasta Przemyśla.
W toku dalszego działania po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej niezwłocznie zostanie zlecony audyt placówki medycznej, co będzie kolejnym krokiem w tym procesie.
 

 

PDFSkan dokumentu, treści podpisanego porozumienia (157,65KB)

Wersja XML