Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zabezpieczono osuwisko przy ul. Jana III Sobieskiego w Przemyślu

W sobotę 3 grudnia br. zakończyły się prace związane z realizacją zadania pod nazwą „Zabezpieczenie osuwiska wraz z odtworzeniem odcinka ulicy Jana III Sobieskiego w Przemyślu, leżącej w ciągu drogi krajowej nr 77”. Wykonawcą robót była warszawska firma AARSLEFF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakres prac obejmował między innymi: wykonanie palisady oporowej ze stalowych profili wciskanych, wykonanie tymczasowego zabezpieczenia wykopu przy pomocy wciskanych profili stalowych oraz inne prace, które zakończyły się położeniem nowej masy asfaltowej w rejonie objętym pracami.  Przywrócona została również dotychczasowa organizacja ruchu w tym miejscu. Nad realizacją inwestycji czuwał Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, a jej wartość całkowita to kwota 1 150 000, 00 zł.

Więcej zdjęć z przebiegu tej inwestycji znajdą Państwo w Miejskiem Serwisie o Inwestycjach w Przemyślu.
 

JPGZabezpieczono osuwisko przy ul. Jana III Sobieskiego w Przemyślu

Wersja XML