Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc osobom bezdomnym w zimie

W dniu 15 października 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Przemyśla w okresie zimy 2011/2012.
W spotkaniu wzięli udział: Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dyrektor Rejonowego Zakładu Energetycznego PGE, Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, przedstawiciel Straży Miejskiej, Z-ca Komendanta Straży Kolei,
Ks. Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej, przedstawiciel Schroniska dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta.
Wśród wielu spraw poruszanych w trakcie spotkania, dużo uwagi poświęcono koordynacji działań służb miejskich ukierunkowanych na pomoc osobom bezdomnym. W tym celu został m.in. uaktualniony plakat informujący o pomocy osobom bezdomnym oraz
folder o placówkach udzialających pomocy w zakresie zwalczania zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego osób i rodzin.

 

PDFInformator

PDFPlakat

Wersja XML