Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarcie ofert na realizację zadania „Budowa Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych w Przemyślu”.

W piątek 2 grudnia br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie zespołu przygotowującego inwestycję pod nazwą „Budowa Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych w Przemyślu”. Spotkaniu przewodniczył Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta, jednocześnie Przewodniczący Zespołu. W trakcie jego trwania dokonano otwarcia kopert zawierających wnioski o zawarcie koncesji potrzebnej dla realizacji tego przedsięwzięcia. Na ogłoszenie prasowe odpowiedziały trzy podmioty zainteresowane udziałem w inwestycji w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Wnioski zostaną poddane badaniu i sprawdzeniu pod względem formalno-prawnym.
Planowany zakład powstanie w sąsiedztwie działającego od kilku lat przemyskiego składowiska odpadów. Budowa Zakładu pozwoli na jego dłuższą eksploatację składowiska. Do zadań koncesjonariusza należeć będą zaprojektowanie i budowa instalacji umożliwiającej przetwarzanie odpadów, głównie z sektora komunalnego. Sortowania przyjmować będzie odpady, pochodzące nie tylko z Przemyśla, ale też z okolicznych gmin.
 

Wersja XML