Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o rokowaniach na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Rogozińskiego, na rzecz użytkownika wieczystego

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje

że w dniu 14 grudnia 2011 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, w sali nr 19, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 2479 o pow. 0,0365 ha w obr. 202 m. Przemyśla, objętej KW Nr PR1P/00088918/8, położonej przy ul. Rogozińskiego w Przemyślu, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Wersja XML