Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie konsultacji Gminnego programu na rok 2012.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012 - obowiązywały od dnia 11 listopada do dnia 18 listopada br. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku  publicznego na terenie miasta Przemyśla miały możliwość składania własnych propozycji i uwag dotyczących projektu uchwały.

Do dnia zakończenia konsultacji,  tj. 18 listopada - nie została zgłoszona ani jedna propozycja lub uwaga w tym zakresie od ww. podmiotów.

Wersja XML