Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent wziął udział w posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego

W czwartek 17 listopada br. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla wziął udział w posiedzeniu Rady Pożytku Publicznego w Warszawie. Podczas obrad omówiono między innymi kwestię wspierania wolontariatu długoterminowego w Polsce. Dyskutowano również na temat kwestii, które powinny zostać zrealizowane przed upływem III kadencji Rady. W tej Kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego wśród najważniejszych spraw, którymi powinna się ona zająć Prezydent Przemyśla zgłosił między innymi:

• Dokończenie kwestii nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
• Udział w dyskusji o Europejskim Funduszu Społecznym.

W porządku obrad znalazły się również punkty dotyczące bieżącej działalności Rady.

Wersja XML