Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego 3

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,  położonej w obrębie 207 m. Przemyśla przy ul. Łukasińskiego 3, oznaczonej jako działka nr 1822/1 o pow. 0,0066 ha, objętej KW Nr PR1P/00095169/4, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 21 grudnia 2011 r.

JPGBudynek użytkowy przy ul. Łukasińskiego (163,41KB)

JPGBudynek użytkowy przy ul. Łukasińskiego (134,90KB)

JPGBudynek użytkowy przy ul. Łukasińskiego (361,94KB)

Wersja XML