Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport z badań nt. dopalaczy

Poniżej prezentujemy Raport z badań przeprowadzonych na przełomie 2010/2011 roku "MŁODZIEŻ PRZEMYSKICH SZKÓŁ ŚREDNICH WOBEC  DOPALACZY", autorstwa Pana Marka Motyki, instruktora terapii uzależnień Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy.

Sytuacja narkotyków projektowanych – dopalaczy - na polskiej scenie substancji psychoaktywnych, jak również ewolucja postaw do nich, od ponad trzech lat stanowią zarówno źródło niegasnącego zainteresowania jak i wielu kontrowersji dotyczących postrzegania tychże specyfików. Celem podjętych badań było sprawdzenie w jakim stopniu zjawisko zażywania dopalaczy występuje wśród młodzieży przemyskich szkół średnich. Podjęto również próbę rozpoznania mechanizmów mogących mieć wpływ na postrzeganie tych niebezpiecznych dla zdrowia środków. W badaniu podjęto próbę ustalenia zależności decyzji o zażywaniu dopalaczy w zestawieniu ze zmiennymi dotyczącymi m.in. sytuacji społecznej respondentów, relacji z rówieśnikami, preferowanymi wartościami, sposobami spędzania czasu, czy stosunkiem do innych substancji psychoaktywnych. W badaniach przeprowadzonych na przełomie 2010/2011 roku wzięło udział 1135 uczniów przemyskich szkół średnich. Badania objęły swym zasięgiem wszystkie przemyskie szkoły, w których przy kwotowym doborze próby wytypowano po dwa oddziały z każdego rocznika – łącznie 53 klasy. Dane od uczniów zebrano przy wykorzystaniu ankiety audytoryjnej. Uzyskane wyniki ukazują, że aktualna wiedza na temat substancji psychoaktywnych jaką dysponuje młodzież opiera się głównie na wymianie doświadczeń i informacji pomiędzy zainteresowanymi tymże zjawiskiem. To właśnie, między innymi, przekłada się na postawy młodych do tychże specyfików oraz ich zażywanie. Najbardziej znaczącymi czynnikami jakie udało się ustalić, a których wpływ może być istotny przy podejmowaniu decyzji o sięganiu po dopalacze, to relacje z rodzicami, religijność respondentów, spożywanie alkoholu czy wysokość kieszonkowego. Uzyskane wyniki ukazują równocześnie, że stan świadomości młodzieży na ten temat jest obszarem zdecydowanie wymagającym uzupełnienia. Wskazuje to na potrzebę wprowadzania zarówno niezbędnej edukacji jak i podjęcie próby modelowania nowych prozdrowotnych działań.
 

Wersja XML