Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, położonej w Przemyślu przy ul. Wysockiego

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 201 m. Przemyśla przy ul. Wysockiego, oznaczonej jako działka nr 187 o pow. 0,0076 ha, objętej KW Nr PR1P/00056896/4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upływa w dniu 9 grudnia 2011 r.

Wersja XML