Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Finał konkursu "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"

Janie Pawle dziękujemy Ci i Kochamy Cię

Talenty Jana Pawła II inspiracją dla twórczości, pasji  dzieci i młodzieży - pod takim hasłem obył się już VI konkurs konkursu plastyczno-literackiego „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”.
W sobotę 22 października b.r. po raz kolejny gościliśmy w Przemyślu uczestników finału zorganizowanego przez świetlice „WZRASTANIE” w Przemyślu i Radymnie. Honorowy patronat objął J.E.Ks.B-p. Ignacy Tokarczuk, a także Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas i Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma. W/w także przyczynili się  osobiście lub poprzez reprezentowane urzędy do zafundowania nagród dla laureatów.

O godz. 10 odbyła się uroczysta Mszy św. w parafii u gościnnych Księży Salezjanów. Intencją było podziękowanie Panu Bogu za pontyfikat Ojca Świętego, dar beatyfikacji i prośby o błogosławieństwo dla wszystkich uczestników konkursu. Do kościoła przybyli laureaci i wyróżnieni z przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych wraz z rodzicami i opiekunami. Msza Święta była koncelebrowana przez ks. proboszcza Stanisław Mierzwę, (który wygłosił kazanie o idei wzrostu duchowego młodych), ks. Stanisława Zarycha, Ks. Tadeusza Patera, Ks. Grzegorza Wojnara oraz ks. Franciszka Rząsę (inicjatora Wzrastania).

Następnie w auli Zespołu Szkół Salezjańskich młodzież z obu świetlic oficjalnie przywitała przybyłych gości piosenką oraz pięknymi tańcami: dworskim i jesieni. Najmłodsi współorganizatorzy konkursu z przedszkola im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Jarosławiu mieli zaledwie 3-5 lat i to właśnie oni pod opieką s. Stanisławy Koralewicz próbowali przedstawić pasje papieża Polaka. Uśmiechom i zachwytom nie było końca – zaaferowani milusińscy niejednokrotnie zapominali o tym, że są na scenie, przez co swoim występem wzruszyli publiczność prawie do łez. Zabrzmiał też  hymn  konkursu – „pięknie żyć” wykonany z nie mniejszym zaangażowaniem podopiecznych obu świetlic. Na koniec części artystycznej dzieci i młodzież oddała cześć Janowi Pawłowi II piosenką „Kochamy Cię Ojcze Święty”.
Końcowym etapem uroczystego finału było to, na co wszyscy czekali - rozdanie nagród i dyplomów. Okazja do wystąpienia na scenie, otrzymania dyplomu z rąk Przewodniczącego Rady Miasta Jana Bartmińskiego była nie lada wyróżnieniem dla każdego laureata. Zwłaszcza, że  czynił to z niezwykłym zaangażowaniem i ciepłem.
Twórczość i trud uczestników i ich opiekunów (którym  podziękowania wręczył P. Jan Bury – prezes Fundacji im. Jana  Pawła II „Wzrastanie”) zostały docenione, czego dowodem były ich niezliczone uśmiechy. Wszyscy chętnie pozowali do zdjęć, także na tle własnych prac. Po słodkim poczęstunku, rozpakowaniu nagród rozstaliśmy się z nadzieją spotkania przy tej samej okazji już za rok!

Zarząd Stowarzyszenia „Wzrastanie” jest bardzo wdzięczny wszystkim uczestnikom konkursu (napłynęło ok. 500 prac) i ich nauczycielom, katechetom za zaangażowanie. Podobnie Jury konkursowemu (Państwu: Ryszardzie Żurawskiej, Joannie Młynarskiej, Urszuli Serafin, Tadeuszowi Litwiniukowi), P. Elżbiecie Maciołek – konferansjerce. Natomiast PP. Lucynie i Piotrowi Misińskim i P. Ewelinie Rabczak za przygotowanie programu finału. Wychowawcom świetlic oraz wolontariuszom za trud pracy włożony w organizację uroczystości. Szczególne podziękowania kierujemy do ks. Wiktora Ślązaka – dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich, za współdziałanie i udostępnienie auli oraz pomoc techniczną  umożliwiającą  przeprowadzenie Finału Konkursu.

Lilianna Zimoń – Wzrastanie Przemyśl

JPGFinał konkursu "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"

JPGFinał konkursu "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"

JPGFinał konkursu "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"

JPGFinał konkursu "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"

JPGFinał konkursu "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"

JPGFinał konkursu "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"

JPGFinał konkursu "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"

Wersja XML