Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany w organizacji ruchu drogowego w obrębie Starego Miasta

Wprowadzone 19 września br. zmiany w obowiązującej organizacji ruchu w obrębie Starego Miasta mają na celu ograniczenie wjazdu pojazdów do zabytkowej części miasta, która stanowi dla mieszkańców i turystów tzw. „deptak”. Od czasu wprowadzenia nowych rozwiązań najemcy i właściciele lokali użytkowych na tym terenie zwracali się do Prezydenta Miasta z wnioskami o wprowadzenie ułatwień w związku z dostawami towaru.

W ubiegły piątek, 21 października br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie z przedstawicielami osób i firm prowadzących działalność gospodarczą na ulicach Franciszkańskiej, Kazimierza Wielkiego i Serbańskiej, w którym samorząd reprezentowali Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Błachowicz, Komendant Straży Miejskiej Jan Geneja oraz Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Andrzej Stasicki. Zgłoszone w trakcie dyskusji propozycje zostały przedstawione Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego. Jej  zadaniem jest opiniowanie wniosków dotyczących zmian w organizacji ruchu drogowego na terenie Przemyśla. Odpowiadając pozytywnie na część tych postulatów, na swoim spotkaniu w dniu 25 października br. Komisja zdecydowała, że firmy kurierskie oraz samochody dostawcze dowożące produkty spożywcze będą mogły występować o wydanie identyfikatorów uprawniających do wjazdu do strefy staromiejskiej. 

Wersja XML