Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dot. możliwości skorzystania z nieodpłatnej kontrolowanej pracy osób skazanych.

Sprostowanie do załączonego pisma

 W nawiązaniu do pisma znak: E.4427.32.2011 r. wyjaśniam, iż pismo dotyczy osób skazanych na nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cel społeczny (na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 98, poz. 634), nie są to jednak osoby osadzone w zakładzie karnym jak zostało to ujęte w treści  pisma, którego korekta dotyczy. 

JPGNULL

Wersja XML