Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej 44

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 205 miasta Przemyśla, przy ul. Grunwaldzkiej 44, oznaczonej jako działka nr 687 o pow. 0,0587 ha, objętej KW Nr PR1P/00064129/6, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w częściach niewydzielonych na rzecz właścicieli lokali nr 21, nr 29 i nr 45 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 44.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) upływa w dniu 05.12.2011 r.

Wersja XML