Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Młodzi Przemyślanie o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych

W czwartek 6 października br. dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Przemyślu wraz z opiekunem Panią Anetą Jabłońską przybyli na spotkanie z Robertem Chomą Prezydentem Miasta Przemyśla, aby wręczyć zebrane podpisy pod petycją w sprawie ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. W krótkiej części artystycznej i w specjalnie przygotowanych strojach młodzi Przemyślanie przedstawili problem związany z selektywną zbiórką śmieci.
Prezydent przekaże petycję wraz z prośbą o podjęcie działań służbom miejskim odpowiedzialnym za gospodarkę komunalną.

 

JPGMłodzi Przemyślanie o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych

JPGMłodzi Przemyślanie o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych

Wersja XML