Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbędzie się Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego

W dniach od 21 do 23 października br. w Lublinie odbędzie się Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego. W wydarzeniu tym udział weźmie również Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. Jego celem jest wzmocnienie kontaktów i współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a krajami Partnerstwa Wschodniego.  W Kongresie wezmą udział artyści, ludzie kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów, głównie z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej, a także z Rosji i pozostałych krajów europejskich. Wydarzenie to jest również kontynuacją działań zapoczątkowanych inicjatywą „Wschodnia Oś Kultury”, która ma na celu wzmocnienie współpracy i wykorzystanie potencjału kulturalnego Polski Wschodniej.
Szczegółowe założenia programowe i dane kontaktowe biura organizatora znajdą Państwo na stronie www.congresss.lublin.eu . Językami roboczymi tego spotkania będą angielski i rosyjski. Udział w kongresie jest bezpłatny, jedynym warunkiem jest dokonanie formalnej rejestracji z wykorzystaniem formularza dla uczestników, który znajduje się na stronie internetowej Kongresu w zakładce

JPGNULL

Wersja XML