Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończyła się realizacja rzeczowa projektu „Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: Armii Krajowej, I. Paderewskiego, S. Okrzei, J. Lelewela ”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

W dniu 29 września br. zakończyła się realizacja rzeczowa projektu „Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: Armii Krajowej,  I. Paderewskiego, S. Okrzei, J. Lelewela ” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Przedmiotem projektu była przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta - (Armii Krajowej, I. Paderewskiego, S. Okrzei oraz J. Lelewela) w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków użytkowych na przedmiotowych ulicach. Zakres prac obejmował:

• wymianę istniejących nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów drogowych,
• wymianę elementów i urządzeń drogowych takich jak krawężniki, obrzeża, bariery ochronne,
• wymianę, przebudowę i uzupełnienie elementów oraz urządzeń systemu odwodnienia powierzchniowego.

Wartość całkowita: 6 167 624,81 zł
Dofinansowanie: 3 813 123,97 zł

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.
Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

JPGZakończyła się realizacja rzeczowa projektu „Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: Armii Krajowej, I. Paderewskiego, S. Okrzei, J. Lelewela ” (390,33KB)

JPGZakończyła się realizacja rzeczowa projektu „Przebudowa dróg powiatowych w Przemyślu – ulice: Armii Krajowej, I. Paderewskiego, S. Okrzei, J. Lelewela ” (421,56KB)

Wersja XML