Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju

Informujemy o trwającej IV edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju www.liderzyinnowacji.pl.
Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach.

Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:

Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),
Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),

Grupa 3 - organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), inne organizacje i podmioty.

Tytuły zostaną przyznane w następujących kategoriach:

Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt unijny, Dynamicznie rozwijająca się firma oraz w nowej kategorii Wizjoner IT. Nowa kategoria dotyczy oceny obecnego oraz przyszłego potencjału w rozwoju infrastruktury IT w ocenianym podmiocie.

Ankiety będą przyjmowane w trybie ciągłym do 7 października 2011 r.


Wszelkie informacje na temat konkursu są dostępne na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl oraz w Biurze Konkursu pod adresem:

Fundacja Innowacji i Rozwoju, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. (022) 621 30 00, e-mail: konkurs@fiir.org.pl.

Więcej informacji w załączeniu.

PDFNotatka o konkursie

Wersja XML