Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Apel Rzecznika Praw Obywatelskich

Zaniepokojona ostatnimi wydarzeniami o charakterze rasistowskim, antysemickim i ksenofobicznym Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz wystąpiła z apelem do polskich samorządowców o podjęcie stanowczych działań, które zapobiegną takim wydarzeniom w przyszłości. Z równie wielkim zaniepokojeniem, ale i smutkiem przyjmowałem informacje o włamaniu do Centrum Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku, wymalowaniu antysemickich haseł na Synagodze w Orli, czy chyba najgłośniejszym przypadku zbeszczeszczenia i zdewastowania pomnika upamiętniającego Żydów z Jedwabnego. Są to zachowania, które przeczą wielowiekowej tradycji tolerancji w naszym kraju i poszanowania kulturowej oraz religijnej odmienności. Szarganie godności i pamięci ludzi, którzy często zginęli śmiercią tragiczną lub nawet oddali swoje życie w walce, jest ciosem dla naszego narodowego honoru.


Wierzę, że nasza mała wspólnota samorządowa jest i będzie wolna od postaw ksenofobicznych i rasistowskich. Przywołując przy wielu okazjach wspomnienie wielokulturowego Przemyśla, szczycąc się nim, liczę na to, że wszyscy dostrzeżemy bogactwo, jakie płynie z różnorodności i budowy klimatu wzajemnego zaufania.

 

Robert Choma

Prezydent Miasta Przemyśla

 

Wersja XML