Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Apel do komitetów wyborczych

Prezydent Miasta Przemyśla zwraca się z apelem do przedstawicieli komitetów wyborczych o zwrócenie uwagi na sposób plakatowania w naszym mieście w trakcie trwającej kampanii. Dotyczy to szczególnie umieszczania materiałów wyborczych na drzewach, które nierzadko są przy tym okaleczane. Przypominamy, że plakaty mogą być umieszczane na słupach ogłoszeniowych rozstawionych na terenie miasta Przemyśla, a będące w dyspozycji POSiR, jak również na tablice rozstawione na terenie miasta na Placu na Bramie, Placu Konstytucji, Rynku oraz ul. Św. Jana.
Wersja XML