Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestor w przemyskiej strefie ekonomicznej

W wyniku przetargu, którego celem było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w przemyskiej podstrefie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wybrana została oferta złożona przez Firmę REM II Sp. z o.o. Więcej informacji na ten temat przedstawimy po konferencji prasowej z udziałem Prezydenta Miasta Przemyśla, Przedstawiciela Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Przedstawiciela Firmy REM II Sp. z o.o.. Konferencja prasowa odbędzie się w dniu 19 sierpnia br. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w czasopiśmie „Puls Biznesu” (nr 84) w dniu 4 maja br. Tereny przemyskiej podstrefy zlokalizowane są w przemysłowej strefie miasta przy ul. Pustej i Ułańskiej o dobrej dostępności komunikacyjnej z bezpośrednim dostępem do bocznic kolejowych. Aktualnie trwają na nim prace związane z uzbrojeniem. Wartość projektu uzbrojenia terenu inwestycyjnego wynosi 23 mln PLN przy 82% dofinansowaniu z funduszy unijnych.

Kontakt dla inwestorów (w zakresie lokalizacji, uzbrojenia i zagospodarowania terenu):


Urząd Miejski w Przemyślu,
Wydział Inwestycji
Rynek 1, tel. +48 16 6752063
wspolpraca@um.przemysl.pl

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja XML