Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta austriackiej delegacji w Przemyślu

We wtorek 9 sierpnia br. w Przemyślu gościła austriacka delegacja w składzie: Dr Gerold Ortner z żoną Stefanią – Konsul Honorowy RP w Grazu, Peter Rieser z żoną Marią– poseł do Landtagu w Styrii, Prezes Czarnego Austriackiego Krzyża oraz płk Dieter Allesch - Prezes Czarnego Austriackiego Krzyża Oddział w Styrii. Goście odwiedzili miejsca pamięci poświęcone żołnierzom armii austro-węgierskiej. Oprócz wizyty na przemyskich cmentarzach udali się również do Bryliniec, gdzie oddali hołd żołnierzom na usytuowanej tam kwaterze.
Podczas spotkania z Robertem Choma Prezydentem Miasta Przemyśla rozmawiano na temat planów zorganizowania w 2014 roku centralnych obchodów Wybuchu I Wojny Światowej w Przemyślu. Austriacy wyrazili uznanie i wdzięczność za wzorowe sprawowanie opieki nad miejscami pamięci. Podczas spotkania Prezydent otrzymał również zaproszenie do przyjazdu z rewizytą do Austrii.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
Wersja XML