Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Likwidacja Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu Kulturowego i Fortyfikacji Twierdzy Przemyśl

OBWIESZCZENIE

Likwidator Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu Kulturowego i Fortyfikacji Twierdzy Przemyśl w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 9662/11/977 z dnia 04 sierpnia 2011 r.,


postanowił

1.Rozwiązać Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu Kulturowego i Fortyfikacji Twierdzy Przemyśl w Przemyślu.
2.Wyznaczyć na likwidatora pana Henryka Ochęduszkę.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: ul. Rogozińskiego 21/7, 37-700 Przemyśl.
Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.


LIKWIDATOR
Henryk Ochęduszko

Wersja XML