• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Życzenia Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy i Pracownicy oświaty,
  Data publikacji: 14-10-2019 09:57
 • Informacja o przerwie w dostawie wody na ul. Paderewskiego

  Brak opisu obrazka
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu informuje mieszkańców ulicy Paderewskiego - numery: 10, 10a, 12, 12a 14, 14b, 14c oraz 62 o spowodowanej awarią wodociągową przerwie w dostawie wody, która nastąpi w poniedziałek, 14 października br. od godziny 9.00. Dostawa wody zostanie wznowiona natychmiast po usunięciu awarii.     Wszystkich dotkniętych awarią przepraszamy za utrudnienia.
  Data publikacji: 14-10-2019 09:00
 • 35 lat MPEC-u!

  Brak opisu obrazka
  35 lat działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Przemyślu najlepiej pokazuje jak zmieniło się w naszym mieście i w Polsce myślenie o ciepłownictwie. To już nie tylko firma, która dba o to, aby w naszych domach było ciepło, ale także instytucja, która myśli w kategoriach ekologii i czystości powietrza, w czym edukuje nas od tych najmłodszych do najstarszych. Jubileusz 35-lecia kierownictwo spółki, pracownicy i zaproszeni goście obchodzili skromnie, ale dostojnie w sali widowiskowej Przemyskiej Biblioteki Publicznej 11 października.
  Data publikacji: 11-10-2019 16:17
 • Znamy wyniki Budżetu Obywatelskiego 2020!

  Brak opisu obrazka
  W ostatnią niedzielę, 6 bm. zakończyliśmy głosowanie na projekty, które zgłosiliście Państwo w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla 2020. Przez ostatnie dni pieczołowicie liczyliśmy i sprawdzaliśmy głosy. Te można było składać za pomocą naszej miejskiej strony internetowej - bezpośrednio ze swojego smartfonu lub komputera albo w formie tradycyjnej – papierowej. Dla mieszkańców Przemyśla przygotowaliśmy też infokioski, które zaopatrzone były w specjalną aplikację do głosowania.   Dziś, 10 października br. Prezydent Miasta Przemyśla mógł wreszcie ogłosić oficjalne wyniki głosowania. O godzinie 13 w tutejszym magistracie odbyła się konferencja prasowa, podczas której Prezydent Wojciech Bakun wraz z Przewodniczącym Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Marcinem Kowalskim oraz Naczelnikiem Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Beatą Bielecką podali do publicznej wiadomości listę zwycięzców Budżetu Obywatelskiego 2020.       - Budżet Obywatelski 2020 stanowi w sumie 0,5 % wydatków Gminy Miejskiej Przemyśl zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu finansowym z wykonania budżetu. Na realizację projektów z I kategorii (budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej) przeznaczyliśmy około 1 131 000,00 zł, druga kategoria (budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej) to wydatek rzędu 760 500,00 zł, natomiast 58 500,00 zł zostanie poświęcone na realizację projektów z III kategorii, czyli tych, które dotyczą działań o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym – powiedział Prezydent Miasta Wojciech Bakun.   Do 25 sierpnia br. łącznie wpłynęło do nas 58 propozycji projektów (KI 16, KII 28, KIII 15). Po weryfikacji propozycji projektów przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego oraz po rozpatrzeniu przez Komisję Gospodarki Miejskiej wszystkich odwołań, do ostatecznego etapu czyli do głosowania dopuszczonych zostało pięćdziesiąt propozycji projektów (KI – 13, KII – 25, KIII – 12).    - Od 20 września do 6 października br. łącznie oddanych zostało 10955 głosów. W I kategorii: 5398, w II kategorii: 3377, a w III Kategorii: 2180 – dodał włodarz.   Zwycięzcami w pierwszej, czyli w budzącej najwięcej emocji kategorii są:                            1. Park rowerowy Bike Town Trails, który zdobył 1584 Państwa głosów. Projekt mówi o zagospodarowaniu terenów miejskich przylegających do stoku narciarskiego poprzez zbudowanie 5500 mb ścieżek rowerowych. Projekt zakłada wybudowanie 6 ścieżek o zróżnicowanej trudności: trasa zielona, niebieska, czerwona, fioletowa, czarna i żółta. Zaproponowany projekt, pozwoli na uruchomienie letniego potencjału stoku – dzięki ścieżkom rowerzyści będą korzystać z kolei linowej. Jego wnioskodawcą był Waldemar Hryniszyn. Kwota powyższego zadania to 495 690, 00 zł. Na drugim miejscu, z 1008 głosami uplasował się projekt pn. Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki. Opis: Teren POSiRu jest miejscem bardzo atrakcyjnym pod względem położenia jak i dostępności dla wszystkich mieszkańców miasta. Połączenie projektów kompleksu boisk sportowych z projektem kat. II infrastruktury osiedlowej pozwoli na to, że swój czas wolny będą mogli tam spędzać rodzice z dziećmi, młodzież jak i seniorzy. Wybudowanie boisk na tym terenie będzie dodatkową atrakcją dla stowarzyszeń sportowych oraz szkół, które często nie mają dostępu do tego typu obiektów. Wnioskodawcą powyższego projektu był Mariusz Gamulczak.  Kwota jaka zostanie przeznaczona na realizację tego zadania wynosi pół miliona złotych.   Trzecie miejsce, dzięki 993 głosom zajął projekt pt. Renowacja lub wymiana nawierzchni                                                       na boiskach Orlika przy ul. Dworskiego 98. W opisie projektu mogliśmy przeczytać m.in.: Obiekty typu Orlik przy ul. Dworskiego 98 są najstarszymi i najbardziej eksploatowanymi obiektami tego typu w Przemyślu a równocześnie zostały zrobione według najstarszej technologii.  Boiska są eksploatowane od rana do wieczora. Obiekt służy w trakcie roku szkolnego szkołom podstawowym i średnim, gdzie są licznie realizowane zadania dydaktyczne na tych obiektach. W związku z powyższym należy dokonać renowacji obiektu. Wnioskodawcą powyższego był: Henryk Łaskarzewski. Na realizację tego zadania miasto przeznaczy łącznie 455 tys. zł.   W przypadku nie zrealizowania któregoś z powyższych zadań (ze względu na koszty i zakres prac), jego miejsce zajmie projekt, który zajął w głosowaniu 4 miejsce. Jest nim zgłoszony przez Marka Janowskiego projekt „Bezpieczny Przemyśl”. Celem projektu jest utworzenie sieci zewnętrznych automatycznych defibrylatorów (AED) na terenie miasta Przemyśla w miejscach o natężonym przepływie ludności tj. przystankach, dworcach, placach, kościołach, sklepach, kinach, obiektach sportowych itp. Założeniem projektu jest montaż 30 defibrylatorów AED wraz ze skrzynkami wyposażonymi w klimatyzację oraz automatyczny system alarmowo-powiadamiający jednostkę ratunkową o użyciu defibrylatora. Stworzenie takiej sieci w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców oraz innych osób przebywających na terenie miasta. Kwota, na jaką opiewa wynosi 255 tysięcy złotych.     W kategorii II zwyciężyły: Osiedle nr 1 Stare Miasto – BO15 Przeprowadzenie pilotażu nowoczesnego systemu zbierania odpadów na terenie Starego Miasta w postaci montażu podziemnego pojemnika na odpady (78 głosów). Wnioskodawca: Zygmunt Kaspieruk. Kwota: 18 702,62 zł.   Osiedle nr 2 Kmiecie – BO21 Rekreacyjna altana ogniskowo-grillowa. (83 głosy ) Wnioskodawca: Anna Sienkiewicz. Kwota: 60 500,00 zł                                                                   Osiedle nr 3 Warneńczyka – BO11 Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ulicy Przybyszewskiego. (315 głosów) Wnioskodawca: Bartłomiej Barczak. Kwota: 31 000,00 zł    Osiedle nr 4 Lipowica – BO02 Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica. (117 głosów) Wnioskodawca: Piotr Krzeszowski. Kwota: 25 000,00 zł   Osiedle nr 5 Salezjańskie – BO13 Siłownia na powietrzu na Osiedlu Salezjańskim, pomiędzy ul. Glazera 40 w kierunku II Liceum Ogólnokształcącego. (282 głosy) Wnioskodawca: Maciej Kamiński. Kwota: 53 500,00 zł   Osiedle nr 6 Kazanów – BO24 Monitoring schodów na osiedlu Kazanów. (37 głosów) Wnioskodawca: Sylwester Strzępek. Kwota: 72 500,00zł                                  Osiedle nr 7 Winna Góra – BO20 Wnioskowane zadanie pod nazwą „Osiedlowa baza rekreacji” jest dokończeniem inwestycji powstałej w ramach poprzednich edycji budżetów obywatelskich. (64 głosy) Wnioskodawca: Magdalena Jakobsche. Kwota: 25 000,00 zł                                                     Osiedle nr 8 Rogozińskiego – BO14 Góra saneczkowa nad Sanem ul. Focha (874 głosy) Wnioskodawca: Edyta Łobaza. Kwota: 25 000,00 zł   Osiedle nr 9 Krasińskiego -  projekt został odrzucony     Osiedle nr 10 Kopernika – BO05 Ogrodzenie boiska Sportowego (26 głosów) Wnioskodawca: Monika Jaworska-Żurawska. Kwota: 33 284,07 zł            Osiedle nr 11 Lwowskie – BO08 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Przerwa (489 głosów) Wnioskodawca: Elżbieta Cieplicka. Kwota: 30 631,82 zł                                  Osiedle nr 12 Łukasińskiego – BO25 Wykonanie jezdni asfaltowej przy ulicy Niewiadomskiego (191 głosy) Wnioskodawca: Grażyna Korpecka. Kwota: 31 173,12 zł                                                                            Osiedle nr 13 Przemysława – BO03  Budowa oświetlenia ulic: Skalnej, Domowej i Mieszka I Kontynuacja (41 głosów) Wnioskodawca: Henryk Hawryś. Kwota: 36 500,00 zł                                                            Osiedle nr 14 Słowackiego – BO01 Plac zabaw przy ulicy Sobótki (19 głosów) Wnioskodawca: Jolanta Walczak. Kwota: 25 000,00 zł                           Osiedle nr 15 Konopnickiej – BO23 Remont chodnika przy ul. M. Zyblikiewicza od ul. W. Pola. (28 głosów) Wnioskodawca: Danuta Baran. Kwota: 25 000,00 zł   Osiedle nr 16 Mickiewicza – BO06 Osiedlowy Park rozrywki i rekreacji Przeniesienie placu zabaw z ulicy Tuwima na ul. Mickiewicza 30 (POSIR) (43 głosy) Wnioskodawca: Monika Skut. Kwota: 24 990,00 zł   Osiedle nr 17 Zielonka – BO18 – Remont ulicy Grochowskiej (12 głosów). Wnioskodawca: Stefan Bodnar. Kwota: 24 980,00 zł   Osiedle nr 18 Rycerskie – BO12 Remont ulicy Swobodnej od wjazdu do Przedszkola „Stefanek” do budynku Malawskiego 1 (23 głosy) Wnioskodawca: Jerzy Giec. Kwota: 39 500,00 zł   Osiedle nr 19 Krakowskie – nie zgłoszono Osiedle nr 20 Za Wiarem – zgłoszono po czasie, braki formalne, brak kosztorysu Osiedle nr 21 Kruhel Wielki – BO22 Otwarta strefa aktywności Rosłońskiego (64 głosy) Wnioskodawca: Aneta Gierczak. Kwota: 24 993,60 zł                       Powyższe, wygrane projekty opiewają na kwotę: 607 255,23 zł             Pozostała kwota w ramach II kategorii: 153 244,77 zł     W kategorii III zwyciężyli:   BO03 Piknik rodzinny dla mieszkańców miasta. Wnioskodawca: Halina Kasyan. Kwota zadania: 5 000,00 zł. Głosów: 589   BO04 Mistrzostwa Polski w rzucie telefonem komórkowym. Wnioskodawca: Bartłomiej Barczak. Kwota zadania: 5 000,00 zł. Głosów: 324   BO02 Bieg Przemyskich Serc. Wnioskodawca: Krystian Bobala . Kwota zadania: 4 340,00 zł. Głosów: 225   BO12 Leżaki miejskie na Rynku i terenie miasta. Wnioskodawca: Jakub Sobczuk. Kwota zadania: 5 000,00 zł. Głosów: 224   BO10 Niesamowity Dzień Dziecka. Wnioskodawca: Krzysztof Butra. Kwota zadania: 5 000,00 zł. Głosów: 221   BO11 Przemyski Festiwal Teatralny „InspiRACJE”. Wnioskodawca: Rafał Paśko. Kwota zadania: 5 000,00 zł. Głosów: 149   BO01 Slalom gigant o „Puchar Twierdzy Przemyśl” w narciarstwie zjazdowym. Wnioskodawca: Arkadiusz Semp. Kwota zadania: 5 000,00 zł. Głosów: 122   BO07 „Historia z linią kolejową 102”. Wnioskodawca: Wacław Majka. Kwota zadania: 5 000,00 zł. Głosów: 95   BO09 „Spotkajmy się na podwórku”. Wnioskodawca: Elżbieta Domańska. Kwota zadania: 5 000,00 zł. Głosów: 82   BO05 Międzypokoleniowe Warsztaty Teatralne. Wnioskodawca: Dorota Sieradzka. Kwota zadania: 4 000,00 zł. Głosów: 70   BO06 Miejsce spotkań twórczych 50+. Wnioskodawca: Marta Katyńska. Kwota zadania: 5 000,00 zł. Głosów: 52   BO08 Zakup podstawowego sprzętu wspinaczkowego. Wnioskodawca: Mariusz Włoch. Kwota zadania: 3 097,68 zł. Głosów: 27   Powyższe projekty opiewają na kwotę:  56 437,68 zł   Publikacja/zdjęcia: Agata Czereba                      
  Data publikacji: 10-10-2019 15:51
 • 630 lat temu Przemyśl otrzymał prawa miejskie

  Brak opisu obrazka
  ...W troskliwości naszej, starając się o to, by miasto nasze Przemyśl do wzrostu i lepszego położenia gospodarczego przyprowadzić, by takowe pod rządami naszymi się pomyślniej wzmagało, przenosimy takowe z pod prawa, pod którym od czasów swego pierwotnego założenia pozostaje, pod prawo niemieckie, także magdeburskim zwane, którego miasto nasze Lwów alias Lemburg używa, po wieczne czasy, dodając rzeczonemu miastu Przemyślowi sto łanów frankońskich, poczynających się u granic wsi Nehrzebka, a ciągnących się aż po rzekę San. To informacje potwierdzającą uzyskanie 1 października 1389r. przez Przemyśl praw miejskich magdeburskich oraz wynikających z tego faktu korzyści i przywilejów, które podaje Leopold Hauser w Monografii Miasta Przemyśla.
  Data publikacji: 01-10-2019 09:31
 • Vivat Academia, vivant professores! – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska po raz 18. zainaugurowała nowy rok akademicki

  Brak opisu obrazka
  Vivat Academia, vivant professores! zabrzmiało wiele razy podczas inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 7 października br. w przemyskiej uczelni pieśń Gaudeamus igitur wyśpiewano po raz osiemnasty. W uroczystości, obok społeczności akademickiej, udział wzięło wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego - Dorota Łukaszyk, Posłowie na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, Marek Rząsa i Mieczysław Kasprzak, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, Wiceprezydent Bogusław Świeży, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Zapałowski i Maciej Kamiński, Radni, duszpasterze akademiccy, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji, stowarzyszeń i firm zaprzyjaźnionych z przemyską Alma Mater.   - Osiągnęliśmy pełnoletność. 18 lat temu rozpoczął się bowiem pierwszy rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Przemyślu, która od 2006 roku funkcjonuje pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska. Ten ważny jubileusz zbiegł się z prawdziwym egzaminem dojrzałości dla naszej uczelni, jakim było i wciąż jest wdrażanie w życie nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, zwanej Konstytucją dla Nauki. W ubiegłym roku akademickim wykonaliśmy naprawdę kawał dobrej roboty i jak dotąd jesteśmy na właściwej drodze, by ten egzamin dojrzałości zdać – powiedział, witając gości, JM Rektor Uczelni dr Paweł Trefler.   Szef przemyskiej uczelni opowiedział o drodze, jaką przez te wszystkie lata przeszła szkoła, jej studenci i kadra profesorska. P. Trefler wyliczył szereg projektów, jakie już zrealizowano i jakie w najbliższej lub dalszej przyszłości dojdą do skutku. Podkreślił też donośną rolę społeczną, jaką odgrywa w naszym mieście PWSW. Uczelnia jest kuźnią najwyższej klasy specjalistów z wielu dziedzin. Obecnie w ofercie edukacyjnej uczelni znajduje się siedemnaście kierunków (anglistyka; architektura wnętrz; bezpieczeństwo i produkcja żywności; bezpieczeństwo transgraniczne; historia; informatyka w biznesie; inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów; inżynieria środowiska; inżynieria transportu i logistyki; lingwistyka stosowana; mechatronika; pielęgniarstwo; politologia; polonistyka; projektowanie graficzne; socjologia; stosunki międzynarodowe), na których kształci się blisko 600 studentów.   - Drodzy Studenci! Pamiętajcie, że nauka to najlepsza inwestycja w przyszłość. Jak mówił Seneka: Nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia. I o tym nigdy nie zapominajcie! Miejcie również na uwadze to, że czas studiów niestety bardzo szybko przemija i wówczas trzeba zmierzyć się z rzeczywistością, która bardzo rzadko przystaje do naszych wcześniejszych wyobrażeń o niej – zwrócił się do żaków Rektor uczelni.   W swoich wystąpieniach goście wydarzenia, m.in. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Parlamentarzyści, Wicewojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Przemyśla podkreślali wagę ciągłego rozwijania przemyskiej uczelni, inwestowania w nią i w jej absolwentów. Doceniali starania o coraz ambitniejsze przedsięwzięcia. Zwracali też uwagę na doskonałą kadrę i jej nieoceniony wkład w rozwój szkoły i jakości kształcenia zawodowego w nadsańskim mieście.   - Padło dziś wiele słów na temat bogatej historii jedynej państwowej uczelni w Przemyślu. Należy podziękować wszystkim jej twórcom. Tym, dzięki którym miała szansę powstać i funkcjonować aż po dziś dzień. Ogromne podziękowania należą się również wszystkim, pod których skrzydłami rozwijała się przez cały okres osiągania swojej pełnoletności. Na szczególne słowa uznania zasługują zarówno poprzedni, jak i obecny rektor uczelni. Ten drugi wiele razy wspominał o bardzo dobrej współpracy z miastem. O tym, że zarówno ja, jak i mój zastępca czy inni przedstawiciele samorządu chętnie współpracujemy i podejmujemy wspólne działania i wyzwania. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej – powiedział Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun.   Włodarz zwrócił się też do studentów uczelni: - Serdecznie gratuluję Wam wyboru. Ta uczelnia znakomicie dostosowuje się do naszego – lokalnego – rynku pracy. A to jest jedno z najważniejszych jej zadań. Kształci i wychowuje młodych ludzi, którzy po ukończeniu jej znajdą pracę na naszym, rodzimym rynku, a nie będą szukali jej poza granicami miasta czy kraju. PWSW otwiera coraz nowsze kierunki, dostosowując się do tego, co oferuje przemyski rynek pracy. Warto wspomnieć o wypracowanej wspólnie z firmą Inglot inżynierii produkcji kosmetyków i suplementów czy o ostatnio otwartym kierunku - pielęgniarstwie – podkreślił W. Bakun.      Po immatrykulacji studentów I roku i wystąpieniach gości prof. dr hab. Jan Draus wygłosił wykład inauguracyjny. Następnie uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni do odwiedzenia wystawy publikacji uczelnianych oraz prac studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej.     Tekst i zdjęcia: Agata Czereba
  Data publikacji: 08-10-2019 07:45
 • Zakończono zbieranie ankiet konsultacyjnych dotyczących utworzenia Parku Kulturowego Starego Miasta Przemyśla

  Brak opisu obrazka
  Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy zbieranie ankiet konsultacyjnych dotyczących utworzenia Parku Kulturowego Starego Miasta Przemyśla. Wszystkim Państwu, którzy wzięliście udział w badaniu, serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i chęć wyrażenia swojej opinii na temat Parku Kulturowego Starego Miasta w Przemyślu. Ogromnie cieszymy się, że chcecie Państwo wpływać na to, w jaki sposób zmieniać się będzie najstarsza i najpiękniejsza część nadsańskiego grodu. W chwili obecnej skupiamy się na analizie ankiet, które do nas trafiły. Niebawem poinformujemy Państwa o dalszych krokach dotyczących utworzenia Parku Kulturowego Starego Miasta Przemyśla.     Publikacja: Agata Czereba Zdjęcie: Grzegorz Karnas  
  Data publikacji: 02-10-2019 09:15
 • Przygotowania do wyborów parlamentarnych 2019 na ostatniej prostej

  Brak opisu obrazka
  Wybory parlamentarne 2019 zbliżają się wielkimi krokami. Już w najbliższą niedzielę, 13 października zdecydujemy, którzy z kandydatów do objęcia fotela posła czy senatora, będzie przez najbliższe lata reprezentować nas i nasze małe ojczyzny w stolicy. Dziś rano w przemyskim magistracie rozpoczęło się liczenie kart, na których za niespełna pięć dni, będziemy oddawać swoje głosy.   Przypominamy, że lokale wyborcze otwarte będą od godziny 7.00 do godziny 21.00.  Zgodnie z konstytucją w wyborach wybieramy 460 posłów (w 41 okręgach wyborczych) do Sejmu oraz 100 senatorów (w stu jednoosobowych okręgach wyborczych). Informujemy, iż termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców minął wczoraj (8 października br.) o godzinie 23:59. Wnioski wysłane przez platformę e-puap podpisane po terminie nie będą rozpatrywane pozytywnie. Wszyscy, którzy chcieliby zagłosować poza miejscem swojego zamieszkania, powinni uzyskać ze swojego urzędu gminy/miasta zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania. Jeśli chcecie Państwo zasięgnąć dodatkowych informacji, te udzielane są pod nr tel. 16 675 20 80 lub w pokoju 27 (UM w Przemyślu, Rynek 1, II piętro).  
  Data publikacji: 09-10-2019 11:16
 • Zakończyło się przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo, informujemy, że termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców minął o godzinie 23:59 dnia 8.10.2019 r. Wnioski wysłane przez platformę e-puap podpisane po terminie nie będą rozpatrywane pozytywnie.
  Data publikacji: 09-10-2019 10:42
 • Głosowanie na terenie Miasta Przemyśla w dniu 13 Października 2019 r.

  Brak opisu obrazka
  Prezydenta Miasta Przemyśla informuje, że w związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 13-10-2019 r. wyborcy zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Przemyśla, którzy na wcześniejsze wybory wpisali się do stałego rejestru wyborców w innej gminie i nie figurują w spisie wyborców Gminy Miejskiej Przemyśl ...
  Data publikacji: 23-09-2019 11:23
Wersja XML

Miasto Przemyśl
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 678-68-20
fax 16 678-64-49
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 22532888
w tym miesiącu: 218277
dzisiaj: 15078