Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XIV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 21 lipca 2011 r. (czwartek) o godz. 17,00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 79/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2011 r. – proj. nr 181/2011.
3. Zakończenie obrad.
Wersja XML