Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczystość 50 - lecia pożycia małżeńskiego

6 lipca br. w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego dwóch par:

- Aleksandry i Stanisława Łapińskich

- Marii i Stefana Szczepaników.

Obydwie pary zostały uhonorowane medalami za 50-letnie pożycie małżeńskie, który jest przyznawany przez Prezydenta RP. Niemniej jednak warto zaznaczyć, że Państwo Szczepanikowie obchodzą w tym roku już 65-lecie wspólnego życia w małżeństwie.

Jubilatów i przybyłych na uroczystość przywitała i życzenia złożyła Pani Urszula  Golec Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Medale za 50 letnie pożycie małżeńskie wręczyła i złożyła gratulacje w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla Henryka Kaszycka - Paniw, Sekretarz Miasta. Radę Miejską na uroczystości reprezentował Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Józef Leja.

Wszystkim parom małżeńskim życzymy wielu kolejnych rocznic, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

JPGUroczystość50-lecia pożycia małżeńskiego

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego

JPGUroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego

Wersja XML